Về việc tạm ngưng sử dụng WC tòa nhà B2

Kính gửi: Quý Thầy/Cô và các em sinh viên

Ngày 29/4/2021, đơn vị thi công tòa nhà B2 tiến hành bảo hành tòa nhà B2 hướng các cửa kính WC (vệ sinh cửa kính, sơn bả, dặm vá lại tường,.v.v.). Phòng Cơ sở vật chất kính thông tin đến quý Thầy/Cô và các em sinh viên biết để nắm thông tin, tạm ngưng sử dụng WC tòa nhà B2 trong thời gian trên (ngày 29/4/2021). Quý Thầy/Cô và các em sinh viên vui lòng sử dụng WC tòa nhà B1.
Trân trọng cảm ơn./.


Tổng truy cập: 272,888