Thông báo về việc Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021

Kính gửi: Quý Thầy/Cô và các em sinh viên
Thực hiện theo kế hoạch năm của Nhà trường và Kế hoạch số 357/KH-CATĐ ngày 23/4/2021 về việc Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an Tp.Thủ Đức. Nhà trường tiến hành phối hợp với Cảnh sát PCCC&CNCH thành phố Thủ Đức tiến hành tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
1.Thời gian: Từ 08 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 27/4/2021 (Thứ Ba)
2. Địa điểm: Dưới cầu nối bộ hành giữa 02 tòa nhà (tòa nhà A và B1) và phòng B1.201.
Trong thời gian diễn tập sẽ có tiếng còi xe chữa cháy, cứu hộ, khói. Phòng Cơ sở vật chất kính thông tin đến quý Thầy/Cô và các em sinh viên biết để nắm thông tin. Mọi hoạt động khác của Nhà trường vẫn diễn ra bình thường.
Trân trọng./.

Kế hoạch 357.pdf

Phương án số 239 PA-PCCC.pdf

 Tổng truy cập: 299,248