Thông báo về việc sử dụng thang máy ở tòa nhà A

Kính gửi: Quý Thầy/ Cô và các em sinh viên
 
Phòng Cơ sở vật chất kính gửi Thông báo số 33/TB-ĐHKTL về việc sử dụng thang máy ở tòa nhà A.
Nội dung chi tiết Quý Thầy/ Cô và các em sinh viên vui lòng xem tại file đính kèm.
 
Trân trọng./.


Tổng truy cập: 299,247