Thông báo mời thầu

- Dự án: Tăng cường trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập cho Trường Đại học Kinh tế - Luật
- Tên gói thầu: Tăng cường trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập cho Trường Đại học Kinh tế - Luật
- Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang website: http//thongtindauthau.com.vn. Số báo đăng 105-106-107


Tổng truy cập: 183,298

16,126