Thông báo mời thầu

- Dự án: Phòng mô phỏng Thị trường Tài chính
- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị tin học cho Phòng mô phỏng Thị trường Tài chính thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật
- Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng tuy cập website: http//thongtindauthau.com.vn. Số báo đăng: 115-116-117


Tổng truy cập: 183,293

16,121