Nhân sựTrưởng phòng: Trần Thanh Long

Mail: longtt@uel.edu.vn

Điện thoại: 37244555 Ext: 6345 (nội bộ), 0837244503 (trực tiếp)

Phó trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Anh Tiến

Mail: tiennha@uel.edu.vn

Điện thoại: 6346 (nội bộ)

Chuyên viên: Phạm Quang Đại

Mail: daipq@uel.edu.vn

Điện thoại: 6341 (nội bộ)

Chuyên viên: Nguyễn Trọng Hải

Mail: haint@uel.edu.vn

Điện thoại: 6341 (nội bộ)

Chuyên viên: Lê Minh Mẫn

Mail: manlm@uel.edu.vn 

Điện thoại: 6341 (nội bộ)

Chuyên viên: Hồ Thị Liên

Mail: lienht@uel.edu.vn

Điện thoại: 6341 (nội bộ)

Chuyên viên: Phạm Hữu Vinh

Mail: vinhph@uel.edu.vn

Điện thoại: 6343 (nội bộ)

Chuyên viên: Dương Ngọc Như Quỳnh

Mail: quynhdnn@uel.edu.vn

Điện thoại: 6341 (nội bộ)

Chuyên viên:Nguyễn Thanh Duy

Mail: duynt@uel.edu.vn

Điện thoại: 6341 (nội bộ)

Nhân viên: Nguyễn Văn Đô

Mail: donv@uel.edu.vn

Điện thoại: 6343 (nội bộ)

Nhân viên: Nguyễn Thị Hạnh

Mail: hanhnt@uel.edu.vn

Điện thoại: 6343 (nội bộ)

Nhân viên: Nguyễn Văn Bảo Ấn

Mail: annvb@uel.edu.vn

Điện thoại: 6343 (nội bộ)

Nhân viên: Nguyễn Thành Nhân

Mail: nhannt@uel.edu.vn

Điện thoại: 6343 (nội bộ)

Nhân viên: Phạm Tiến Đạt

Mail: datpt@uel.edu.vn

Điện thoại: 6343 (nội bộ)

Phân công nhiệm vụ:

STT

Cán bộ/ nhân viên

Chức vụ

Công việc đảm nhận

Ghi chú

1

Trần Thanh Long

Trưởng phòng

- Tổ chức nhân sự của phòng

- Phụ trách chung các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Anh Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng

- Theo dõi quản lý hồ sơ tài sản chung của Trường;

- Cập nhật thông tin trên trang web của Phòng;

- Phụ trách quản lý hồ sơ mua sắm, hồ sơ dự án;

- Lập hợp đồng liên quan triển khai các dự án của Trường;

- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng của các nhà thầu các dự án về tiến độ  các mặt khác.

- Tiến hành lập, rà soát, kiểm tra hồ sơ thanh, quyết toán để trình, báo cáo và  chuyển phòng Kế hoạch Tài chính tiến hành việc thanh, quyết toán.

- Liên hệ Ban Kế hoạch Tài chính ĐHQG TP.HCM xin phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc mua sắm, hồ sơ dự án.

- Phối hợp cùng với tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ thiết kế và dự toán của các hạng mục của các dự án.

- Tổ chức việc nghiệm thu công trình khi hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình, hồ sơ nghiệm thu và hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán.

- Trình Đại học Quốc gia TP.HCM xin phê duyệt quyết toán các quyết toán liên quan dự án.

- Trực tiếp liên hệ với Kho bạc TP.HCM hay Kho bạc Quận Thủ Đức để thực hiện thanh, quyết toán các hợp đồng của các gói thầu mà nhà trường triển khai (các gói thầu có giá trị lớn).

- Sắp xếp, lưu trử toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc mua sắm, hồ sơ dự án.

- Thực hiện công tác tài chính dự án của Trường;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 

3

Phạm Quang Đại

Chuyên viên

- Theo dõi quản lý hồ sơ về tài sản chung của Trường;

- Phụ trách xây dựng, quản lý và hoàn thành quy trình, thủ tục quản lý tài sản chung của trường.

- Nắm báo cáo tình hình việc làm của các thành viên phòng, thực hiện công tác văn phòng;

- Tham gia hỗ trợ về quản lý hồ sơ dự án.

- Phối hợp cùng đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ thiết kế và dự toán của các hạng mục theo chỉ đạo của Trưởng phòng.

- Liên hệ với Ban Kế hoạch Tài chính ĐHQG TP.HCM và các đơn vị có liên quan xin phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc mua sắm, hồ sơ dự án.

- Thực hiện lập các hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Tiến hành lập, rà soát, kiểm tra hồ sơ thanh, quyết toán chuyển phòng Kế hoạch Tài chính tiến hành việc thanh, quyết toán.

- Tham gia vào việc trình hồ sơ cho Đại học Quốc gia TP.HCM xin phê duyệt quyết toán.

-Mua sắm, sửa chữa máy móc, trang thiết bị như: Máy chiếu, máy photocopy, máy tính, máy in, bơm mực…;

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tiến hành sắp xếp, lưu trữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc mua sắm, hồ sơ dự án.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 

4

Nguyễn Trọng Hải

Chuyên viên

- Theo dõi, quản lý tài sản của Trường, bao gồm cả Linh Xuân và DMA, cụ thể như: Bàn giao, giao nhận, điều chuyển, thanh lý …;

- Sửa chữa, bảo hành, bảo trì xe ôtô;

- Quản lý hồ sơ và liên hệ tập huấn, báo cáo tình hình PCCC định kỳ hàng tháng tại Trường;

- Tham gia công tác thống kê, kiểm kê, cập nhật thông tin về tài sản của Trường;

- Theo dõi thanh toán các hồ sơ liên quan đến sử dụng cơ sở vật chất ở DMA

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 

5

Hồ Thị Liên

Chuyên viên

-Thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ dự toán công trình;

Thực hiện hồ sơ thanh quyết toán hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

6

Lê Minh Mẫn

Chuyên viên

-  Lên kế hoạch làm việc cho tổ cây xanh, giám sát toàn bộ hoạt động tổ cây xanh. (Tổ trưởng).

- Giám sát chất lượng vệ sinh tòa nhà A, B1, B2.

- Giám sát việc thu gom rác.

- Giám sát dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng mảng xanh.

- Thanh toán tiền cho nhà thầu về dịch vụ vệ sinh, dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng mảng xanh, dịch vụ thu gom rác.

- Thanh toán tiền ngoài giờ, thuê ngoài.

- Đề xuất  phân bón, thuốc, cây,… cho tổ cây xanh, thức ăn cho đàn bồ câu.

- Theo dõi, đề xuất văn phòng phẩm

- Theo dõi đóng mở lớp học 

7

Phạm Hữu Vinh

Chuyên viên

- Lập và thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện, nước trong Trường;

- Vận hành trạm bơm cấp nước, bơm PCCC;

- Vận hành các tủ kỹ thuật: tủ điện chính,tủ  điện phụ, tủ điện chiếu sáng,tủ phòng cháy chữa cháy, bộ điều khiển máy lạnh trung tâm;

- Sửa chữa, thay thế thiết bị điện nước;

- Hỗ trợ sửa chữa bàn ghế khối nhà điều hành và học tập;

- Hỗ trợ Phòng trong âm thanh, ánh sáng hội trường;

- Hỗ trợ lắp đặt thêm micro phòng học, giảng đường cho sinh viên/giáo viên khi có nhu cầu;

- Hỗ trợ vận chuyển bàn ghế cho các phòng ban mỗi khi hội, họp;

- Tham gia công tác PCCC của Trường;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 

 8  Dương Ngọc Như Quỳnh  Chuyên viên  - Thực hiện các hồ sơ thanh toán, quản lý hồ sơ;

- Văn thư của phòng;

- Quản lý tài sản tại các kho, luân chuyển, thu hồi;

- Hỗ trợ công tác kiểm tra giám sát, kỹ thuật, vệ sinh;

- Kiểm kê tài sản

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.
 
 9  Nguyễn Thanh Duy  Chuyên viên  - Giám sát thi công các công trình xây dựng, sữa chữa;

- Hỗ trợ rà soát hồ sơ thiết kế, bóc tách dự toán;

- Thiết kế các công trình sửa chữa, xây dựng nhỏ
 

10

Nguyễn Văn Đô

Nhân viên

- Sữa chữa những lỗi nhỏ của thiết bị phục vụ học tập tại Linh Trung;

- Kiểm tra bảo trì sửa chữa màng chiếu, cáp kết nối các phòng học, điện,đèn chiếu sáng tại các phòng làm việc tại cơ sở Linh Trung;

- Hỗ trợ sửa chữa,thay thế thiết bị điện, nước;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 

11

Nguyễn Thị Hạnh

Nhân viên

- Đảm nhiệm công việc cấp phát micro cho cán bộ giảng viên và sinh viên của toàn Trường;

-  Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng CSVC.

12

Nguyễn Văn Bảo Ấn

Nhân viên

Bảo trì, sửa chữa điện nước, phục vụ các hoạt động, sự kiện trường

13

Nguyễn Thành Nhân

Nhân viên

Bảo trì, sửa chữa điện nước, phục vụ các hoạt động, sự kiện trường

 14  Phạm Tiến Đạt  Nhân viên  Bảo trì, sửa chữa điện nước, phục vụ các hoạt động, sự kiện trường  

15

Bùi Văn Nhị

Nhân viên

Chăm sóc cây xanh

HĐ khoán

16

Bùi Ngọc Thỵ

Nhân viên

Chăm sóc cây xanh

HĐ khoán

17

Châu Ngọc Trường

Nhân viên

Chăm sóc cây xanh

HĐ khoán

18

Lê Thanh Hùng

Nhân viên

Chăm sóc cây xanh

HĐ khoán

 19 Đoàn Thế Tươi  Nhân viên     Chăm sóc cây xanh  HĐ khoán 
 20  Hồ Châu Ngân  Nhân viên     Chăm sóc cây xanh HĐ khoán

Tổng truy cập: 272,885