Định hướng phát triển

Trong ngắn hạn: Phấn đấu trong giai đoạn 2013 đến 2015 về cơ bản sẽ trang bị đầy đủ, các loại máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác giảng dạy, sinh hoạt và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Hoàn thiện xong hồ sơ, thủ tục quy hoạch 1/500.

Trong dài hạn: Phấn đấu đến năm 2020 trường sẽ hoàn thành xong dự án QG-HCM-12. Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, máy móc thiết bị cho giảng viên, sinh viên và sẽ đưa tất cả sinh viên của trường về khuôn viên mới học cố định. Đưa Trường Đại học Kinh tế - Luật trở thành trường có cơ sở vật chất và không gian học tập hiện đại, tiên tiến trong khu vực.
Tổng truy cập: 272,895