Nhân sựTrưởng phòng: Trần Thanh Long

Mail: longtt@uel.edu.vn

Điện thoại: 37244555 Ext: 6345 (nội bộ), 0837244503 (trực tiếp),

Phó trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Anh Tiến

Mail: tiennha@uel.edu.vn

Điện thoại: 6346 (nội bộ)

Chuyên viên: Phạm Quang Đại

Mail: daipq@uel.edu.vn

Điện thoại: 6341 (nội bộ)

Nhân viên: Nguyễn Thành Nhân

Mail: nhannt@uel.edu.vn

Điện thoại: 6341 (nội bộ)

Chuyên viên: Nguyễn Trọng Hải

Mail: haint@uel.edu.vn 

Điện thoại: 6341 (nội bộ)

Nhân viên: Phạm Hữu Vinh

Mail: vinhph@uel.edu.vn

Điện thoại: 6341 (nội bộ)

Nhân viên: Nguyễn Văn Đô

Mail: donv@uel.edu.vn

Điện thoại: 6341 (nội bộ)

Chuyên viên: Trần Ngọc Thạch

Mail: thachtn@uel.edu.vn

Điện thoại: 6341 (nội bộ)

Chuyên viên: Trương Thị Minh Thư

Mail: thuttm@uel.edu.vn

Điện thoại: 6341 (nội bộ)

Phân công nhiệm vụ:

STT

Cán bộ/ nhân viên

Chức vụ

Công việc đảm nhận

Ghi chú

1

Trần Thanh Long

Trưởng phòng

- Tổ chức nhân sự của phòng

- Phụ trách chung các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

2

Nguyễn Hoàng Anh Tiến

Phó trưởng phòng

- Theo dõi quản lý hồ sơ tài sản chung của Trường;

- Cập nhật thông tin trên trang web của Phòng;

- Phụ trách quản lý hồ sơ mua sắm, hồ sơ dự án;

- Lập hợp đồng liên quan triển khai các dự án của Trường;

- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng của các nhà thầu các dự án về tiến độ  các mặt khác.

- Tiến hành lập, rà soát, kiểm tra hồ sơ thanh, quyết toán để trình, báo cáo và  chuyển phòng Kế hoạch Tài chính tiến hành việc thanh, quyết toán.

- Liên hệ Ban Kế hoạch Tài chính ĐHQG TP.HCM xin phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc mua sắm, hồ sơ dự án.

- Phối hợp cùng với tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ thiết kế và dự toán của các hạng mục của các dự án.

- Tổ chức việc nghiệm thu công trình khi hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình, hồ sơ nghiệm thu và hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán.

- Trình Đại học Quốc gia TP.HCM xin phê duyệt quyết toán các quyết toán liên quan dự án.

- Trực tiếp liên hệ với Kho bạc TP.HCM hay Kho bạc Quận Thủ Đức để thực hiện thanh, quyết toán các hợp đồng của các gói thầu mà nhà trường triển khai (các gói thầu có giá trị lớn).

- Sắp xếp, lưu trử toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc mua sắm, hồ sơ dự án.

- Thực hiện công tác tài chính dự án của Trường;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 

3

Phạm Quang Đại

Chuyên viên

- Theo dõi quản lý hồ sơ về tài sản chung của Trường;

- Phụ trách xây dựng, quản lý và hoàn thành quy trình, thủ tục quản lý tài sản chung của trường.

- Nắm báo cáo tình hình việc làm của các thành viên phòng, thực hiện công tác văn phòng;

- Tham gia hỗ trợ về quản lý hồ sơ dự án.

- Phối hợp cùng đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ thiết kế và dự toán của các hạng mục theo chỉ đạo của Trưởng phòng.

- Liên hệ với Ban Kế hoạch Tài chính ĐHQG TP.HCM và các đơn vị có liên quan xin phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc mua sắm, hồ sơ dự án.

- Thực hiện lập các hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Tiến hành lập, rà soát, kiểm tra hồ sơ thanh, quyết toán chuyển phòng Kế hoạch Tài chính tiến hành việc thanh, quyết toán.

- Tham gia vào việc trình hồ sơ cho Đại học Quốc gia TP.HCM xin phê duyệt quyết toán.

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tiến hành sắp xếp, lưu trữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc mua sắm, hồ sơ dự án.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 

4

Nguyễn Trọng Hải

Chuyên viên

- Theo dõi, quản lý tài sản của Trường, bao gồm cả Linh Xuân và Linh Trung, cụ thể như: Bàn giao, giao nhận, điều chuyển, thanh lý …;

- Mua sắm, sửa chữa máy móc, trang thiết bị như: Máy chiếu, máy photocopy, máy tính, máy in, bơm mực…;

- Sửa chữa, bảo hành, bảo trì xe ôtô;

- Quản lý hồ sơ và liên hệ tập huấn, báo cáo tình hình PCCC định kỳ hàng tháng tại Trường;

- Tham gia công tác thống kê, kiểm kê, cập nhật thông tin về tài sản của Trường;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 

5

Trương Thị Minh Thư

Chuyên viên

- Thực hiện công tác văn thư: lưu trữ hồ sơ, công văn đi, đến;

- Thực hiện hồ sơ thanh quyết toán.

6

Võ Đức Phú

Chuyên viên

- Giám sát thi công các công trình xây dựng, sữa chữa;

- Hỗ trợ rà soát hồ sơ thiết kế, bóc tách dự toán;

- Thiết kế các công trình sửa chữa, xây dựng nhỏ.

7

Nguyễn Thành Nhân

Nhân viên

- Lập kế hoạch và theo dõi công tác bảo trì, bảo dưỡng: Tòa nhà, Hội trường, thang máy, máy lạnh, máy lọc nước sinh viên;

- Quản lý phòng học cơ sở Linh Xuân: điều chuyển, sắp xếp bàn ghế theo nhu cầu sử dụng phòng học của Phòng Đào tạo;

- Phụ trách âm thanh, ánh sáng: Hội trường, phòng họp, phòng học, giảng đường;

- Vận hành trạm bơm cấp nước, bơm phòng cháy chữa cháy;

- Vận hành các tủ kỹ thuật: tủ điện chính, tủ điện phụ, tủ điện chiếu sáng, tủ phòng cháy chữa cháy, bộ điều khiển máy lạnh trung tâm, hệ thống phát thanh và bộ báo giờ lên lớp;

- Hỗ trợ sửa chữa điện, nước;

- Thường trực PCCC của Trường;

- Theo dõi chỉ số điện, nước và phối hợp Phòng KHTC để thanh toán cho đơn vị dịch vụ;

- Tham gia công tác thống kê, kiểm kê, cập nhật thông tin về tài sản của Trường;

- Tham gia mua sắm thường xuyên;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 

8

Phạm Hữu Vinh

Nhân viên

- Lập và thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện, nước trong Trường;

- Vận hành trạm bơm cấp nước, bơm PCCC;

- Vận hành các tủ kỹ thuật: tủ điện chính,tủ điện phụ, tủ điện chiếu sáng,tủ phòng cháy chữa cháy, bộ điều khiển máy lạnh trung tâm;

- Sửa chữa, thay thế thiết bị điện nước;

- Hỗ trợ sửa chữa bàn ghế khối nhà điều hành và học tập;

- Hỗ trợ Phòng trong âm thanh, ánh sáng hội trường;

- Hỗ trợ lắp đặt thêm micro phòng học, giảng đường cho sinh viên/giáo viên khi có nhu cầu;

- Hỗ trợ vận chuyển bàn ghế cho các phòng ban mỗi khi hội, họp;

- Tham gia công tác PCCC của Trường;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 

9

Nguyễn Văn Đô

Nhân viên

- Sữa chữa những lỗi nhỏ của thiết bị phục vụ học tập tại Linh Trung;

- Kiểm tra bảo trì sửa chữa màng chiếu,cáp kết nối các phòng học, điện,đèn chiếu sáng tại các phòng làm việc tại cơ sở Linh Trung;

- Hỗ trợ sửa chữa,thay thế thiết bị điện, nước;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 

10

Nguyễn Thị Hạnh

Nhân viên

-  Đảm nhiệm công việc cấp phát micro cho cán bộ giảng viên và sinh viên của toàn Trường;

-  Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng QTTB.

11

Trần Quang Chương

Nhân viên

Chăm sóc cây xanh

HĐ khoán

12

Bùi Văn Nhị

Nhân viên

Chăm sóc cây xanh

HĐ khoán

13

Trương Văn Thảo

Nhân viên

Chăm sóc cây xanh

HĐ khoán

14

Châu Ngọc Trường

Nhân viên

Chăm sóc cây xanh

HĐ khoán

15

Lưu Quốc Hùng

Nhân viên

Chăm sóc cây xanh

HĐ khoán

16

Nguyễn Minh Tứ

Nhân viên

Chăm sóc cây xanh

HĐ khoán

17

Nguyễn Khắc Vũ

Nhân viên

Chăm sóc cây xanh

HĐ khoán
Tổng truy cập: 143,744

14,305